Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

4030 84b8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaalliwantisyou alliwantisyou
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
3249 0a8b 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate vianiiks niiks
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
0409 24d3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
0775 1b48 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
0439 ad08 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
8504 07ab
3906 f955
2634 72cc 500
Julian Tuwim
ten nasz czas
9267 f9c3

Swedish dorm room

Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 02 2017

9823 390f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabeattman beattman
     [..] a potem rzygaliśmy dalej, niż widzieliśmy. Czasem sądzę, że właśnie wtedy wyplułem duszę.
— sparafrazowany Meller dla Newsweeka
Reposted fromthejelly thejelly viajointskurwysyn jointskurwysyn

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl