Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viapiglet piglet
6359 e48a
Reposted fromApch Apch viathatwasntadream thatwasntadream

March 30 2017

5847 8bef 500
Tags: longboard
"Nie da się docenić szczęścia nie poznając smutku Ale nie płacz, że to koniec, bo tak na prawdę miałeś szczęście że to w ogóle kiedyś miało miejsce"
— Solar/białas
Reposted fromSalute Salute viapiglet piglet
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
8434 aaff
(...) już nie pamiętam, co to zakochanie. Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Coś takiego było. Jakiś czad, szaleństwo, kompletne dziwactwo. Gdzieś latałem, gdzieś wystawałem pod oknami, chciałem odebrać sobie życie. Pamiętam, że waliło mi strasznie serce, ciągle rumieniłem się, coś bardzo bolało, mocno bolało, ale za to słodko, strasznie słodko aż pod niebo, bolała pewnie dusza albo coś podobnego. Teraz już pamiętam, tak, przypominam sobie, tylko to mnie dziwi, tak dziwi teraz, że wydaje się niepojęte, bezsensowne, jakby w cudzym istnieniu umieszczone, ale było coś takiego, nie zaprę się, jednak dokładnie, synku, nie przypomnę.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viapiglet piglet
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
2695 7fa5 500
Reposted fromallnight allnight viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę.
Reposted fromSalute Salute vialittlefool littlefool
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym, zauważamy, jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
2374 951a
Reposted fromchief chief viakonwalia konwalia
9479 5a4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl